Европейската комисия изпрати до България формуляр, в който трябва да бъде систематизирана възможно най-точна и пълна информация за щетите за българската икономика, претърпени вследствие на протестите на гръцките фермери.


В срок до 3 февруари 2010 г. всички български фирми, претърпели загуби от блокадите, трябва да предоставят на браншовите си организации, а те да изпратят в електронен вариант в ресорните министерства обобщени данни за претърпените щети с необходимите доказателства.


Прилагаме Формулярът за фирми и Формулярът за браншовите организации.


При възможност е добре материалите да бъдат на английски език и да съдържат следната информация:


1. Индикативна времева рамка на проблема: кога е започнал, колко дълго продължава.


2. Географско разположение на проблема: кои гранични пунктове са били засегнати, кои други транспортни центрове (напр. пристанища) са били блокирани и др. Добре е да бъде представена карта на тези населени места. В допълнение дали е било възможно отклонение на трафика по други маршрути.


3. Статистически преглед на видовете продукти, които не могат да бъдат транспортирани от и за България като пряк резултат от блокадата.


4. Статистическа оценка на икономическите загуби и възможни печалби, причинени от спада в трансграничната търговия като директен резултат от блокадите, в сравнение със същия период на 2008 и 2009 г.


5. Статистическа оценка на въздействието не само върху директния стокообмен от България за Гърция и от Гърция за България, но също и към друг член или трети държави (напр. България-Италия през Гърция) като пряк резултат от блокадата.


6. Ако е възможно оценка на икономическото въздействие на блокадите по икономически сектори (въздействие върху търговията, производството, туризма, земеделието, фирми за превоз и др).


ФОРМУЛЯРИ за подаване на информация от фирми и организации за щетите от блокадата на българо-гръцката граница
Добави мнение