Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Годишен план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година - срок до 01.05.2022

- Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение - срок до 18.05.2022

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - срок до 18.05.2022

- Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - срок до 23.05.2022

- Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение - срок до 26.05.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета - срок до 26.05.2022Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност - внесен в НС от Възраждане на 21.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс  - внесен в НС от Възраждане на 21.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите  - внесен в НС от ПП, БСП, ДБ и ИТН на 20.04.2022

ЗИД на Закона за защита на конкуренцията - внесен в НС от ПП, БСП, ДБ и ИТН на 14.04.2022

- ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж  - внесен в НС от БСП, ПП, ДБ и ИТН на 14.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България - внесен в НС от ДПС на 13.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 07.04.2022

- Законопроект за събиране на вземания по потребителски договори - внесен в НС от МС на 06.04.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество - внесен в НС от МС на 31.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба- внесен в НС от МС на 31.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 14.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 09.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс - внесен от МС в НС на 08.03.2022

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 04.03.2022

- Законопроект за доброволчеството - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 04.03.202

 


Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/
Добави мнение