Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи - срок до 29.07.2024


Внесени в 50-то Народно събрание законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи:

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс - внесен от Възраждане на 12.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - внесен от ПП-ДБ на 11.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен от ИТН на 11.07.2024

ЗИД на Търговския закон - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България - внесен от ПП-ДБ на 04.07.2024

Законопроект за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания - внесен от ПП-ДБ на 04.07.2024

Законопроект за допълнение на Търговския закон  - внесен от МС на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство - внесен от Възраждане на 04.07.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация - внесен от Възраждане на 04.07.2024

Законопроект за денонсиране на Северноатлантическия договор  - внесен от Възраждане на 04.07.2024

ЗИД на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - внесен от ПП-ДБ на 21.06.2024


Правосъдие: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Добави мнение