Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси - срок до 29.07.2019

- Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз - срок до 29.07.2019

- Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация - срок до 17.07.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи