Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на ЗИД на Закона за българското гражданство - срок до 04.04.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета - срок до 30.03.2019


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи