Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане


Проекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи, внесени в 47-то НС:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите - внесен в НС от МС на 03.12.2021


Правосъдие и вътрешни работи: промени в таксите, събирани от Агенцията по вписванията
Добави мнение