Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - срок до 14.10.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - срок до 24.09.2019

- Проект на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи  - срок до 27.09.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи -  срок до 26.09.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България - срок до 26.09.2019


Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи