Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство - срок до 15.11.2019

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа -  срок до 15.11.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи