Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - срок до 29.04.2024

Проект на Закон за изменение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции - срок до 02.05.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията -  срок до 07.05.2024

Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс - срок до 07.05.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - срок до 17.05.2024


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи:

Законопроект за международните ограничителни мерки - внесен от ПП-ДБ на 11.04.2024

ЗИД на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - внесен от ПП-ДБ на 10.03.2024

Законопроект за допълнение на Търговския закон  - внесен от МС на 01.04.2024

Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи  - внесен от ПП-ДБ на 03.04.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България - внесен от МС на 22.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането  -  внесен от МС на 22.03.2024

Законопроект за допълнение на Закона за защита на конкуренцията - внесен от ИТН на 05.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения - внесен в НС от ПП-ДБ на 28.02.2024

Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от МС на 23.02.2024

Законопроект за доброволчеството - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 08.02.2024

Законопроект за доброволчеството - внесен в НС от БСП на 08.02.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата - внесен от МС на 20.12.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - внесен на 11.12.2023 от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС

Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - внесен от ГЕРБ-СДС на 30.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи - внесен от МС на 27.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс -  внесен от МС на 12.09.2023

- Законопроект за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти - внесен от Възраждане на 10.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - внесен от Възраждане на 28.07.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България  - внесен в НС на 05.07.2023 от ГЕРБ-СДС

ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - внесен в НС от ПП-ДБ на 28.06.2023

Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство - внесен от ГЕРБ-СДС на 31.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи - внесен в НС на 05.05.2023 от Възраждане

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - внесен от МС на 24.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс -  внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - внесен от МС на 13.04.2023


Правосъдие: ЗД на Търговския закон
Добави мнение