Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:


- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - срок до 27.05.2022
Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика:

 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост - внесен в НС от Възраждане на 27.01.2022

 


Регионална политика: ЗИД на Закона за устройство на територията
Добави мнение