Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - срок до 30.09.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - внесен от МС в НС на 25.08.2020

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

 

 


Регионална политика
Добави мнение