Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:


Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - срок до 02.08.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика:

 


Регионална политика
Добави мнение