Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари - срок до 25.04.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - срок до 08.05.2024

Консултационен документ относно Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. - срок до 08.05.2024Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър  - внесен от ПП-ДБ на 29.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър - внесен от МС на 27.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - внесен от ПП-ДБ на 01.03.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от ГЕРБ-СДС на 12.01.2024

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - внесен от ГЕРБ-СДС на 29.11.2023

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - внесен от ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП на 12.10.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - внесен в НС от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС на 26.09.2023

ЗИ на Закона за устройство на територията - внесен от ГЕРБ-СДС на 12.05.2023


Регионална политика: ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър
Добави мнение