Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

В момента няма актуални дискусии!

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- ЗИД на Закона за устройство на територията, 053-04-31/22.10.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен на 29.09.2020 он Ю. Ангелов и др. /ОП/

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

 

 


Регионална политика
Добави мнение