Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование - срок до 08.06.2020

- Проект на Решение за утвърждаване на програми за оптимизация на разходите и структурата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов - срок до 27.05.2020

-Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 27.05.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/


Образование
Добави мнение