Образование
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на РМС за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“  - срок до 16.12.2019 г.  

- Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г. - срок до 02.12.2019

- Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда... - срок до 27.11.2019


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - Внесен в НС от МС на 12.08.2019

- ЗИД на Закона за народните читалища - Внесен в НС от МС на 25.07.2019

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/