Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти  - срок до 25.09.2023

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на РМС № 441/22.06.2023 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на РБ през учебната 2023-2024 година - срок до 27.09.2023

Внесени в 49-то Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации - внесен от МС на 20.07.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование  - внесен в НС от К. Костадинов /Възраждане/ на 27.04.2023

 


Образование: утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните ВУ
Добави мнение