Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците - срок до 12.6.2019 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018