Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - срок до 29.10.2018 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда - внесен в НС на 04.06.2018 от МС - приет на първо четене в зала на 27.07.2018

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018