Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух - срок до 16.08.2021

- Проект на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - срок до 12.08.2021

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

 


Околна среда
Добави мнение