Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента - срок до 03.12.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България - срок до 03.12.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - срок до 07.12.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти - срок до 09.12.2023

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 - срок до 24.12.2023

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди - срок до 28.12.2023

Внесени в 48-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване - внесен от ПП-ДБ на 17.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен в НС от ПП-ДБ на 08.11.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия - внесен от МС на 31.10.2023

Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ИТН на 14.09.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване - Внесен от ПП-ДБ на 14.09.2023

Законопроект за изменение на Закона за здравето  - внесен от МС на 08.09.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето  , сигн. № 49-354-01-91/07.09.2023. Вн.: А. Симидчиев и др. /ГЕРБ-СДС и ДПС/

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето , сигн. № 49-354-01-92/08.09.2023. Вн.: А. Симидчиев и др. /ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ/

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето , сигн. № 49-354-01-93/08.09.2023. Вносители : А. Симидчиев и др. /ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ/

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето , сигн. № 49-354-01-94/08.09.2023. Вносители : А. Симидчиев и др. /ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ/

Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен от Възраждане на 26.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен от ГЕРБ-СДС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен в НС от ПП-ДБ на 03.05.2023

 


Здравеопазване: условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Добави мнение