Защита на работодателските интереси
Главен директор "Осигурителни отношения"

Изпрати съобщение

Григор Димитров работи в БСК от 2009 г. по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения.

Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешките ресурси. Доктор по икономика. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Работил е в Комитета по труда и социалната политика като зам.-председател, в Министерство на здравеопазването – заместник-министър,  зам.-началник на Военно медицинска академия. Бил е главен изпълнителен директор на ПОК «Съгласие», заместник-главен изпълнителен директор на ПОК «Доверие», генерален директор по корпоративно управление в «Дженерали Холдинг» АД.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор на учебник по здравно осигуряване.

Член е на Надзорния съвет на НЗОК. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване 2000г., в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (2010г.). Ръководител и участник в работни групи и екипи по различни проекти в областта на труда и социалното осигуряване, организирани от НС , МС и МТСП.