Изпрати съобщение

Проф. Григор Димитров работи в Българската стопанска камара от 2009 г. по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения.

Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешките ресурси. Доктор по икономика. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Професор и преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Работил е в Комитета по труда и социалната политика като зам.-председател, в Министерство на здравеопазването – заместник-министър, зам.-началник на Военномедицинска академия. Бил е главен изпълнителен директор на ПОК «Съгласие», заместник-главен изпълнителен директор на ПОК «Доверие», генерален директор по корпоративно управление в «Дженерали Холдинг» АД.

Има многобройни публикации по проблемите на труда, трудовите отношения, пенсионното и здравното осигуряване. Автор на учебник по здравно осигуряване.

Член е на Надзорния съвет на НЗОК. Участвал е в работната група по подготовка на Кодекса за социално осигуряване 2000 г., в Консултативния съвет по проблемите на пенсионната реформа (2010 г.).

Ръководител и участник в работни групи и екипи по различни проекти в областта на труда и социалното осигуряване, организирани от НС , МС и МТСП.