Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - срок до 10.03.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републикански консултанти - срок до 10.03.2019

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - срок до 01.03.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето- внесен от ОП в НС на 01.02.2019