Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - срок до 25.12.2018

-
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - срок до 25.12.2018

- Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия - срок до 25.12.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения - внесен от МС в НС на 22.11.2018