Здравеопазване
Добави мнение

Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове - срок до 28.5.2019 г.  

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - срок до 13.6.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - срок до 02.6.2019 г.  

- Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването - срок до 01.6.2019 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите - внесен от МС в НС на 09.05.2019

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 01.02.2019