Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия - срок до 26.09.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - срок до 18.09.2020

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - срок до 10.09.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология - срок до 14.09.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен от ГЕРБ в НС на 10.09.2020 г.

- Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения  - внесен от ГЕРБ в НС на 10.09.2020 г.

- Законопроект за допълнение на Закона за Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., 002-01-43 - внесен от МС в НС на 03.09.2020

- ЗИД на Закона за здравето - внесен в от ВОЛЯ в НС на 25.06.2020

- Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. - внесен от БСП в НС на 28.05.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019


Здравеопазване
Добави мнение