Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването:

Проект на НАРЕДБА за изменение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология - срок до 24.05.2024

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии - срок до 08.06.2024

Проект на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия - срок до 13.06.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - срок до 20.06.2024

Внесени в 50-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

 

 


Здравеопазване: здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии
Добави мнение