Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - срок до 03.07.2023

Внесени в 48-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен от Възраждане на 26.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства в хуманната медицина - внесен от Възраждане на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен от ГЕРБ-СДС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен в НС от ПП-ДБ на 03.05.2023

 


Здравеопазване: лекарствените продукти в хуманната медицина
Добави мнение