Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 от 2019 г. - срок до 27.12.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - срок до 19.12.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария  - срок до 16.12.2020

- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти - срок до 16.12.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - внесен в НС от ОП на 27.11.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен от Д. Дариткова на 13.11.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения - внесен от В. Симеонов и др. от ОП ва 01.10.2020

- ЗИД на Закона за здравето - внесен в от ВОЛЯ в НС на 25.06.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - внесен от ДПС в НС на 13.09.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за здравето - внесен от ОП в НС на 24.07.2019


Здравеопазване
Добави мнение