Проекти за нормативни промени в сферата на туризма, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма - срок до 30.03.2022


Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на туризма:

В момента няма актуални дискусии!

 

 


Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма
Добави мнение