На 27 септември 2022 г. Министерство на електронното управление откри Европейския месец на киберсигурността у нас. Тази година, инициативата на ENISA – Европейската агенция  за киберсигурност, отбелязва своя десетгодишен юбилей. През 2022 година основната тема на всички активности е посветена на ransomware и phishing атаките. 

С цел създаване на цялостна картина на състоянието на нивото на киберсигурност и киберзащита от страна на бизнеса, МЕУ подготви електронен въпросник, насочен изцяло към бизнеса в България. Попълването на анкетата ще покаже доколко и как малкият и среден бизнес в България се справя с кибератаки и какво е нивото на киберзащита, как се справят с предизвикателствата, свързани с киберсигурността, както и относно техните отговорности за опазване на базите данни, с които работят.

В рамките на месец октомври ще бъде представен и подробен анализ на данните, които ще послужат на МЕУ за иницииране и предприемане на различни инициативи, насочени към подобряване на нивото на кибер осведоменост и кибер защита в българските предприятия.

Броят и сложността на кибератаките и киберпрестъпността се увеличават в цяла Европа и тази тенденция ще продължи да се засилва в бъдеще. Ето защо, МЕУ призовава компаниите в страната да се включат в изследването.

Краен срок за попълване на анкетата 20.10.2022 г.

АНКЕТА


Анкета: Киберсигурност в предприятието
Добави мнение