17.10.2011

Конференция на тема "Демографски предизвикателства и пазарът на труда в контекста на Стратегия "Европа 2020" ще се проведе на 17 октомври 2011 г. от 9.30 ч. в зала "Сердика" на хотел "Шератон". Това съобщиха от Икономическия и социален съвет. Конференцията се организира съвместно от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Представителството на Европейската комисия в България.

С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в една широка дискусия да се идентифицират предизвикателствата пред пазарите на труда в Европа и да се обобщят необходимите мерки и политики за постигане на целите на Стратегия "Европа 2020". 

В конференцията ще вземат участие посланикът на Полша в България Н. Пр. Лешек Хенсел, Зинаида Златанова - Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Драгомир Стойнев - Председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика, Лейла Курки - Председател на Специализираната секция "Заетост, социални въпроси и гражданство" към Европейския икономически и социален комитет, Деяна Костадинова, зам.- министър на труда и социалната политика.

Форумът ще бъде открит от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. 

От страна на ЕИСК, Владимира Дрбалова и Волфганг Грайф ще представят становищата на ЕИСК относно съобщение на ЕК "Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост" и "Бъдещето на пазара на труда в Европа - в търсене на ефективен отговор на демографските тенденции, а Пламен Димитров ще представи позицията на ИСС по предизвикателствата пред пазарите на труда в контекста на Стратегия "Европа 2020". 

В дскусията ще участват и представители на Европейската комисия, на Световната банка, членове на Европейския икономически и социален комитет, на Икономическия и социален съвет на България и на ИСС от други държави - членки на ЕС, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, представители на неправителствени организации, учени. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ИСС организира конференция за демографските предизвикателства и пазара на труда