Във вторник, 5 октомври 2010 г., от 13.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. „Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представено разработеното от ИСС становище на тема “Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на  Стратегия „Европа 2020”.В пресконференцията ще участват:

  • Проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС
  • Г-н Божидар Данев, член на ИСС от Група І – работодателски организации, докладчик по становището
  • Г-н Васил Велев, заместник-председател на ИСС от Група І – работодателски организации
  • Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на ИСС от Група ІІ – синдикални организации


Становището на тема “Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на  Стратегия „Европа 2020” е разработено от ИСС по предложение на Президента на България.


В документа се правят изводи за състоянието на българската икономика в резултата на икономическата и финансова криза и се посочват краткосрочните перспективи за нейното възстановяване. Основният акцент в становището е върху визията и стратегическите цели на развитие до 2020 г., като се представят ключовите според ИСС приоритети на националната икономика, необходимите основни структурни реформи и прилагащи механизми.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

13:30ч. - ИСС ще представи позицията си за стратегическите приоритети на Българската икономика - Стратегия „Европа 2020