В понеделник, 1 март 2010 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. „Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъде представен разработеният от ИСС анализ на тема „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз”.

 
В пресконференцията ще участват:

Проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС

Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикални организации, и председател на постоянната Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 


Анализът „Антикризисните мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз” е разработен от ИСС по собствена иницатива и представлява резултат от едногодишната работа на мрежата на икономическите и социални съвети от страните-членки на ЕС, която през 2009 г. бе председателствана от българския съвет.


В документа са обобщени основните практики, изводи и препоръки на съветите относно антикризисните мерки на пазара на труда на национално и европейско ниво.


В същото време на базата на приетите досега становища и анализи, ИСС подготвя обобщено становище, в което ще се опита да изрази общата си позиция по основните икономически и социални проблеми и тяхното задълбочаване в резултат на кризата, както и да представи систематизирани предложения за развитие на социално-икономическата политика и ключовите реформи в страната.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Икономическият и социален съвет ще представи Анализ на антикризисните мерки на пазара на труда в Eвропейския съюз