На 16 септември, четвъртък, от 9.30 ч, в столичния хотел "Шератон" Икономическият и социален съвет на Р България организира публична дискусия на тема "Финансиране на социалноосигурителната система в България - предизвикателства и възможни решения". За участие са поканени министрите на финансите, на труда и социалната политика и на здравеопазването; ръководствата на Комисията по труда и социалната политика, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване на 41-ото НС; президентската администрация; НОИ, НЗОК, асоциациите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и допълнително здравно осигуряване, представители на научни звена и неправителствени организации.


Ще бъдат обсъдени различни гледни точки в търсене на най-успешни решения на поставените проблеми и постигане на консенсус в обществото по необходимостта от предприеманите от изпълнителната и законодателната власт мерки и действия.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия на тема