На 30.04.2012 г. изтича крайният срок за предаване на квотите за изпълнение на задълженията за 2011 на инсталациите, включени в европейската схема за търговия с емисии.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Краен срок за предаване на квотите за изпълнение на задълженията по схемата за търговия с емисии СО2