ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*************************************************************************************************************

На 7 май 2012 година в хотел Шератон, София ще се проведе четвъртото издание на Международния конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие", организиран от Овергаз, Виенския икономически форум, Европейския делови конгрес, Европейския център за екологична икономика, Института по енергиен мениджмънт, Българската стопанска камара, Министерството на околната среда и водите, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Българската асоциация „Природен газ".

Основни акценти ще бъдат устойчивото развитие на енергетиката, обществената ангажираност с проблемите на околната среда, инструментите за постигане на нисковъглеродна енергетика и икономика, интелигентните енергийни мрежи, неконвенционалните източници на енергия.

В екологичния форум традиционно участват представителина водещи български и чуждестранни компании, специалисти по екология, енергетика и устойчивото развитие, делегати от международни организации, държавни и общински структури, неправителствени организации, университети и научни институти.

Участието си потвърдиха вече представители на Министерството на околната среда и водите, Виенския икономически форум, Института за енергиен мениджмънт, Е. ОН Рургаз (Германия), Газпром (Русия), Вемекс (Чехия), университета „Св. Св. Кирил и Методий" (Македония) и други.

Международният конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие" е престижен форум в областта на екологията, енергетиката и устойчивото развитие, утвърдил се като значимо събитие в екологичния календар на България. Началото на Форума е поставено през 1997 година, с организацията на семинар, свързан с проблемите на опазването на околната среда и устойчивото развитие, който през 2006 година прерасна в международен конгрес.

За регистрация е необходимо да попълните приложения регистрационен формуляр и да заплатите съответната такса за участие.

Очакваме ви!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международен екологичен конгрес