На 27 септември 2012 г., четвъртък, в БСК ще се проведе първата работна среща на партньорите в проект (работодателски организации от България, Хърватска, Словения, Македония и Германия), финансиран от Европейската комисия и свързан с въпросите за управление на промените в предприятията.

Ще бъдат обсъдени работната програма и възможностите за представяне на добри практики и стратегии за управление на фирмените промени в условия на криза, като се обърне внимание на социалния диалог в предприятията, финансовото участие и информираността на работниците и др. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Стартира нов проект на БСК по въпросите за управление на промените в предприятията