Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Главен директор "Международни организации и програми" до 2019 г.

Изпрати съобщение

Бранимир Ханджиев е роден на 26 юли 1944 г. Работи в БСК от 1993 година.

Има 40-годишен опит в областта на сътрудничеството с международни организации и управление на международни проекти, първи директор за България на международните програми TEMPUS и ACE.

Координира и организира участието на БСК и членовете й в над 50 международни проекта по програми на ЕС, МОТ, USAID и по двустранна линия.

Член на Изпълнителния комитет на BUSINESSEUROPE, NBIA (САЩ), PWBLF, European movement, BPA, MABDE, член на Надзорния съвет на „Албена инвест холдинг”.

Участва в създаването и дейността на Смесения консултативен комитет ЕС – България.

Владее английски, френски, италиански и руски езици.