Семинар „Изискванията на новия Закон за управление на отпадъците“

Семинар „Изискванията на новия Закон за управление на отпадъците“ ще се проведе на 14 ноември 2012 г., от 9.00 до 14.00 часа, в заседателната зала на БСК – ул. Алабин 16-20, ет.1.

Ще бъдат представени:

  • Новите изисквания на ЗУО
  • Специални изисквания при управлението на производствени, опасни и  строителни отпадъци
  • Специални изисквания при управлението на масово разпространени отпадъци


Темите ще бъдат представени от водещи експерти на дирекция „Управление на отпадъците“, МОСВ.

Срок за регистрация - 13.11.2012 г.
За регистрация попълнете прикачената по-долу заявка и я изпратете на адрес ios@bia-bg.com. Допълнително ще бъде изпратена подробна програма след регистрация.

Такса за участие: – 120 лв с включен  ДДС
IBAN BG30 CBUN9195 1000008461
BIC CBUNBGSF – Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 13.11.2012 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.