Семинар „Изискванията на новия Закон за управление на отпадъците“ ще се проведе на 14 ноември 2012 г., от 9.00 до 14.00 часа, в заседателната зала на БСК – ул. Алабин 16-20, ет.1.

Ще бъдат представени:

  • Новите изисквания на ЗУО
  • Специални изисквания при управлението на производствени, опасни и  строителни отпадъци
  • Специални изисквания при управлението на масово разпространени отпадъци


Темите ще бъдат представени от водещи експерти на дирекция „Управление на отпадъците“, МОСВ.

Срок за регистрация - 13.11.2012 г.
За регистрация попълнете прикачената по-долу заявка и я изпратете на адрес ios@bia-bg.com. Допълнително ще бъде изпратена подробна програма след регистрация.

Такса за участие: – 120 лв с включен  ДДС
IBAN BG30 CBUN9195 1000008461
BIC CBUNBGSF – Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 13.11.2012 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Изискванията на новия Закон за управление на отпадъците“