10.09.2013

На 10 септември 2013 г.( вторник), от 10.00 часа, в зала „Гранитна“ на Министерския съвет ще се проведе редовно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дневният ред на заседанието включва обсъждане на:

  1. Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (вж. Мотиви);
  2. Проект на ЗИД на Кодекса на труда, внесен от народните представители Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева-Георгиева;
  3. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредничества дейност по наемане на работа (вж. Оценка на въздействието на наредбата, Доклад на министър Адемов и Справка за постъпилите становище);
  4. Други.


След края на заседанието, което ще може да бъде наблюдавано от представителите на медиите, ще се проведе брифинг.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество