Защита на работодателските интереси
Директор "Индустриални отношения"

Изпрати съобщение

Снежанка Славчева е завършила право в СУ «Св. Климент Охридски» и е специализирала трудово право.

В БСК работи от 2001 г. като директор „Индустриални отношения”, а преди това е заемала длъжностите инспектор-юрист и заместник-началник на Главна инспекция по труда, както и директор на дирекция «Административно-правно и информационно обслужване» към Държавната агенция за младежта и спорта.

Снежанка Славчева е член на: Надзорен съвет на Национален институт за помирение и арбитраж, УС на Фонд «Условия на труд», Национален съвет по условия на труд, Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, Комисия по въпросите на трудовото законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество, Комисия за регистриране на службите по трудова медицина и др.

Има богат опит в сферата на трудово-правните отношения и разрешаването на колективни трудови спорове.

Омъжена, с двама сина.