Публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България (2014-2020г.) организират Икономическият и социален съвет на РБ и вицепремиерът Зинаида Златанова на 9 септември, понеделник, от 14.00 часа, в зала „Средец”, Шератон София хотел Балкан.

За участие са поканени представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията на МС, представители на всички ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми (2014-2020г.), представители на неправителствени организации, на социалните партньори, членове на ИСС, експерти и медии.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция по заложените в документа национални приоритети и политики, които ще бъдат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове през следващия програмен период 2014-2020г.

Споразумението за партньорство на България (2014-2020г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Вж. ПРОГРАМА на форума в прикачения по-долу файл

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публично обсъждане на Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.)