СЕМИНАР „Семинар по прилагането на европейските Регламенти в областта на химикалите (REACH и CLP) за малки и средни предприятия – регистранти и потребители по веригата на химични вещества”

Дата и място: 20.09.2013 г., от 10:00 до 15:00 часа, БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

На семинара ще бъдат представени:

  • Преглед на прилагането и актуална информация относно Регламентите REACH и CLP;
  • Интернет портали и насоки в помощ на производители, вносители, потребители по веригата и дистрибутори на химикали;
  • Регистрация на химични вещества съгласно REACH – задължения, IT инструменти, помощ;
  • Информационни листове за безопасност съгласно REACH и класификация и етикетиране на химикали съгласно CLP;
  • Трети европейски координиран проект за контрол на регистрациите по REACH- обхват и резултати;
  • Панел - въпроси и отговори

 

Темите ще бъдат представени от експерти на МОСВ Дирекция превантивна дейност, сектор химикали – Първолета Лулева, Елена Чобанова, Теодора Бандакова, Христина Филипова

Регистрация и заплащане на таксата за участие - 19.09.2013 г.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Фактурите ще получите в деня на семинара.

Такса за участие: – 84 лв. с включен  ДДС

IBAN BG30 CBUN9195 1000008461

BIC CBUNBGSF –  Юнионбанк, клон Алабин.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 19.09.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

СЕМИНАР „Семинар по прилагането на европейските Регламенти в областта на химикалите (REACH и CLP)