Център "Чиста индустрия" при Българската стопанска камара организира семинар на тема „Изменение на климата”, на 9 и 10 октомври 2013 г., в залата на БСК (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

Лектори ще са експерти от МОСВ, но обучението ще се води на английски език, тъй като в него ще се включат и чуждестранни участници от партньорската мрежа Enterprise Europe Network.

Семинарът е заключителен в рамките на международния проект EEN-PACT "Сближаване на европейските предприятия за подобряване управлението на екологични услуги", изпълняван от БСК. 

Участието в семинара е безплатно.

За да се регистрирате за участие, моля попълнете регистрационната форма и я изпратете до 8 октомври 2013 г. на адрес ios@bia-bg.com

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

9 октомври 2013 г., сряда

10:30 – 15:00 часа

  • Международна политика изменение на климата;
  • Национална политика  
  • Национален план за действие по изменение на климата;
  • Проект на Закон за ограничаване на промени в климата;
  • Схема за зелени инвестиции;
  • Оценка на състоянието и тенденции в емисиите на ПГ от МСП и домакинствата. Цели за сектора. Предвидени секторни мерки за изпълнение на целите по Националния план за действие;
  • Финансиране на МСП;


15.00 часа - Коктейл за участниците в семинара

10 октомври  2013 г., четвъртък

9:30 – 11:00 часа:

  • Финансов мениджмънт – капиталови инвестиции и финансиране на бизнеса

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Изменение на климата и възможности за финансиране на МСП”