Дата: 10.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2296

Първа национална среща с представители на доставчиците на екологични услуги по проект EEN-PACT се проведе на 10 октомври 2012 г. в София.

Дискусията беше посветена на възможностите за подобряване на енергийната и екологичната ефективност сред предприятията от химическия сектор, а модератор беше Димитър Бранков - заместник-председател на БСК. Във форума се включиха доставчици на екологични услуги – консултански фирми, енергийни асоциации и др. заинтересовани от проблемите на околната среда.

Семинарът се организира в рамките на проект EEN PACT, по който БСК е партньор в международен консорциум. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на политиката към околната среда на малките и средни предприятия в Европа.

Проектът предоставя възможност на заинтересованите доставчици на екологични услуги да се включат в неговите дейности. По време на семинара ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между доставчиците на екологични услуги и БСК. EEN-PACT ще даде възможност на заинтересованите консултантски фирми да осъществят директни контакт с фирми – техни потенциални клиенти.

Партньори по проекта са организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.