Икономическият и социален съвет (ИСС) на България организира съвместна консултативна среща с Икономическия и социален съвет на Испания на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, която ще се проведе на 21 октомври 2013 г. от 9.30 часа в заседателната зала на Централен кооперативен съюз (етаж 14), София, ул. „Г. С. Раковски” №  99.

Настоящата срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема.

Намаляването на дела на преждевременно напусналите образователната система до 10% е една от целите на Стратегия „Европа 2020”. Проблемите на преждевременното напускане на училище са сходни за България и Испания. Същевременно и двата съвета имат изразени позиции и конкретни актове по темата, които ще представят в рамките на форума.

Преждевременното напускане на образователната система е изключително остър проблем за България, който води до сериозни икономически, социални и обществени последици и същевременно очертава предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и пред социалните системи в страната. В този контекст ИСС прие последователно становище по тези проблеми и резолюция по “Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”. В документите се предлагат конкретни политики за преодоляване на негативните тенденции и свързаните с тях последици - безработица, бедност и социално изключване, като се настоява за навременни и бързи мерки днес, без отлагане и забавяне.

За участие във форума са поканени министърът на образованието и науката, министърът на труда и социалната политика, представители на местната власт, директори на училища и учители от столицата и страната, както и неправителствени организации, имащи отношение към проблема. В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция и да споделят добри практики.

Във връзка с установения пропускателен режим за сградата на ЦКС, Ви молим да носите настоящата покана и журналистическа карта – изискване на ЦКС.

ПРОГРАМА

9.00-9.30: Регистрация

9.30-10.10: Откриване:

  • Проф. д-р Лалко Дулевски,  председател на ИСС на България
  • Проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката (очакваме потвърждение)
  • Росица Янкова, заместник - министър на труда и социалната политика
  • Соледад Кордоба, главен секретар на ИСС на Кралство Испания

 

10.10-10.25: Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

  • Румяна Томова, главен експерт, МОН

 

10.25-10.40: Позицията на ИСС на България по ограничаване на ранното отпадане от училище в България

  • Янка Такева, член на ИСС и председател на СБУ

 

10.40-11.10: Позицията на ИСС на Испания по ограничаване на ранното отпадане от училище в Испания

  • Дионис Оня, член на ИСС на Испания от групата на синдикатите
  • Ана Белтран, член на ИСС на Испания от групата на работодателите
  • Хуан Антонио Педреньо, член на ИСС на Испания, социална икономика

 

11.10-11.30: Кафе –пауза

11.30-13.00: Дискусия

13.00-13.30: Закриване

  • Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС на България

 

13.30-14.30: Обяд

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Консултативна среща на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“