В четвъртък, 7 ноември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Цариградско шосе 111) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС на 31 октомври 2013 г. резолюция на тема „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по резолюцията, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения” и членове на ИСС.

Икономическият и социален съвет (ИСС) счита за приоритет проблемите на младите хора и предизвикателствата, които те срещат по отношение на своето образование, трудова реализация, професионално развитие и съвместяване на трудовия и семейния живот. Политиките за насърчаване на младежката заетост и ограничаване на безработицата сред младите хора отдавна са във фокуса на внимание на Съвета.

След като последователно прие становище и резолюция, относно борбата с ранното отпадане от училище, ИСС предприе следваща стъпка - да отправи предложенията и препоръките си относно актуалните инициативи на Европейската комисия (ЕК) за борба с младежката безработица, и тяхното прилагане в България.

С приетата резолюция - „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България” Съветът още веднъж обръща внимание, че за периода 2014-2020 г. трябва да бъдат заложени мерки, които да осигурят на младите хора възможност за реализация и развитие в България. Същевременно ИСС предлага конкретни мерки, които да бъдат включени в националния план с мерки по „Гаранция за младежта” 2014-2015 г., който предстои да бъде приет от правителството до края на годината.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на ИСС за дейстия в подкрепа на младите хора и борба с младежката безработица