Търговско-индустриална камара - гр. Бургас организира семинар на тема

„Източници за финансиране по рамкови програми на ЕС“. 

Темите, които ще се разгледат на семинара са:

  1. Европейски рамкови програми versus български оперативни програми "Хоризонт 2020"
  2. Практически указания за работа с „Портал на участниците“ и „Система за удостоверяване на ЕС“, форма за кандидатстване. Откъде да се получи помощ.
  3. Инструмент за МСП – за кого е, фази за участие, какво се случи досега.
  4. Инструмент за МСП – tricks and tips, роля на Enterprise Europe Network в Инструмент за МСП.
  5. Оценка на иновативността на фирмата с IMP³rove – какво е това и как ще ни помогне да спечелим.
  6. Бърз достъп до иновации.
  7. Източници на информация за финансиране на дейността на предприятията.

Начало на семинара: 13.15 ч.

Лекцията за финансирането с европейски средства ще бъде изнесена от Веселин Илиев, главен директор "Международно икономическо сътрудничество" в Българската стопанка камара. 

За повече информация:

Видка Вълчева, зам.-председател,

тел. 056/840 850; 056/842 356; 

http://www.cci-bourgas.org/    

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар