Новата версия на стандарта ISO 9001 (версия 2015), бе официално публикувана на български език на 25/09/2015 г. Стандартът е изцяло преработен. Ревизирана е не само структурата му, но има и съществени изменения в изискванията на стандарта в сравнение с версията от 2008 г.

Разбирането на изискванията на стандарта ISO 9001:2015 е абсолютно наложително за фирмите, решили да изградят система за управление на качеството по този стандарт, както и за онези със сертифицирани вече системи за управление на качеството по ISO 9001:2008, които ще трябва да преминат към новата версия на стандарта.

Колкото повече са служителите във фирмата, които разбират “езика” на ISO 9001:2015 и знаят какво означава това, толкова по-успешно е изграждането, функционирането и непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството в тази фирма.

Цел на курса:
Да помогне за овладяване и разбиране на изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015, с оглед прилагането им на практика в реални условия.
Участници:
- служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на качеството;
- желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 9001:2015;
- работещи в областта на качеството, които са или искат да преминат курс за одит на системи за управление на качеството (курс за вътрешни одитори);
- отговорници по системата за управление на качеството в предприятия, сертифицирани по ISO 9001:2008 и лица, ангажирани с подобряване на системата.

Програмата на курса включва:

- подхода “Качество”- като предизвикателство пред фирмите;
- идентифициране на разпорежданията, които трябва да се внедрят и спазват от фирмите;
- подробно анализиране на изискванията на стандарта ISO 9001:2015;
- идентифициране и разбиране на принципите на управление на качеството;
- акцент върху новите и/или променени изисквания на стандарта.

Продължителност на курса: 2 дни: 4-5 април 2016 г.
За преминатото обучение на курсистите ще бъде издаден сертификат.

Обучаващ : инж. Ива Монова

- Утвърден обучител на AFNOR Compétences (Франция) по системи за управление на качеството, вкл. на регистрирания курс на AFNOR за сертифицирани одитори на СУК съгласно ISO 9001:2015;
- Международен сертифициран (ICA-Франция) водещ старши одитор - трета независима страна на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015)

Регистрация:
Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие в срок до 16 март 2016 г. на следните е-мейл адреси:
bulgaria@ afnor.org или vessela.koleva@abv.bg или iva.monova@abv.bg
или на факс (02) 980 57 20.

Обучението ще бъде проведено в гр. София, като за точното място ще бъдете уведомени допълнително.

Такса за участие:
Таксата включва всички учебни материали, сертификат от обучението и кафе-паузи за двата дни на обучението и е в размер на:
- за един участник: 200 еврo (двеста еврo) без ДДС;
- за втори и следващ участник от същата фирма: 185 еврo (сто осемдесет и пет еврo) на участник, без ДДС;
- за участници от фирми, сертифицирани от АФНОР: 185 еврo (сто осемдесет и пет еврo) на участник, без ДДС.
Плащането на таксата ще се извършва само по банков път и след като Ви потвърдим получаването на Вашата заявка за участие.

Срокът за плащане на пълната сума за обучението е до 23 март 2016 г.

Имате възможност и за плащане на две вноски, при следните условия:
- първата вноска (50 % от пълната сума) се заплаща не по-късно от до 23 март 2016 г.
- дължимият остатък (останалите 50 %), се заплаща до 20 дни след провеждане на обучението.
При неявяване на участника на обучението, платената първа вноска не се възстановява.
За направеното плащане ще ви бъде издадена фактура.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО Е ДЪЛЖИМА НА:

Получател: AFNOR DEVELOPPEMENT
Банка: HSBC
LA DEFENSE
BIC: CCFRFRPP
IBAN: FR76 3005 6000 9200 9220 0223 944
Основание за плащане: Formation ISO 9001:2015

За контакт:
Тел/факс: 02 980 57 20
E-mail: bulgaria@afnor.org
www.afnor.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Новата версия на стандарта ISO 9001:2015. Изучаване и анализиране изискванията на ISO 9001:2015