Обучения и консултации в областта на околната среда

Център "Чиста индустрия" при БСК предлага обучения и консултации:

  • При изграждането на системи за управление по околна среда (ISO 14001 и  ЕМАS);
  • За разработване на планове за устойчиво производство;
  • По прилагане на законодателните изисквания, свързани с употребата на химикали, промените в климата, отпадъците, въздухът, водите и др.;
  • При определянето на въглеродния отпечатък на производствените дейности;

Център „Чиста индустрия” подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания, намаляването на въздействията върху околната среда и повишаването на ефективността и производителността.

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателна власт. Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.

Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, включително на т.нар. „по-чисто производство”.

Илияна Павлова - главен експерт
Диана Проданова - експерт

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02/ 980 30 55, 932 09 21
Факс: 02/ 987 26 04
E-mail: ios@bia-bg.com

Прочетено: 4973