22.04.2016

Българо-полски бизнес форум ще се проведе на 22 април, петък, от 9.30 часа, в Българската стопанска камара (БСК) – ул. Алабин 16-20, ет.1.

Организатор е Полско-българската търговска палата, в партньорство с БСК.

Целта на форума е да събере заедно български и полски фирми, като им даде възможност да обменят опит и идеи с цел бъдещо сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата.

Кратко представяне на потвърдилите участие полски фирми можете да прочетете по-долу.

Българските фирми могат да заявят участие във форума,
като попълнят формата за регистрация, най-късно до 20 април 2016 г.

Във форума ще се включат още представители на полското посолство в България, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Участието е безплатно!

ПРОГРАМА

_____________

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПОЛША:

Асоциация на работодателите в Полша e първата и най-голяма организация на работодателите в Полша. Учредена през 1989г., днес тя представлява над 12 000 фирми, в които са назначени над 5 милиона служители. 85 % от членовете на организацията са частни фирми.

 • Представител: Рафал Баниак – вицепрезидент на организацията, бивш зам.-министър на икономиката (2007-2011 г.), а по-късно и зам.-министър на държавната хазна (2011 – 2015 г.); Отговарял е за приватизационната политика на Република Полша; Представлява Организацията на работодателите в Съвета за обществен диалог при Президента на Република Полша.
 • Очаквания: Подписване на споразумение за сътрудничество между Асоциацията на работодателите в Полша и БСК;

Enea Trading e най-голямата фирма и безапелационен лидер в производството и търговията на електроенергия за полския пазар. Дружеството е част от Капиталова група Enea. Може да се определи като една от ключовите компании за полската икономика. Във фирмата работят над 10 000 служители. Капиталова група Enea заема водеща позиция в областта на производството, дистрибуцията и търговията с електроенергия, както и при предлагането на услуги в областта на електроенетгетиката. Enea активно действа и на международните пазари. Фирмата е участник на борсите EEX, EPEX SPOT и ICE. Оборотът на компанията се реализира с трансакции SPOT и срочни. От 2014 г. фирмата е администратор на пазара на Стоковата борса за енергия.

 • Представител: Давид Климчак – Председател на УС
 • Очаквания: Очакванията на фирмата са да получи информация за особеностите на свободния пазар на ел.енергия в България, както и да намери силен локален партньор, занимаващ се с търговия на ел.енергия на свободния пазар. Enea очаква да се запознае с перспективите за развитие на пазара на едро на ел.енергия, енергийния микс, формално-правните условия за търговия на едро с електроенергия (концесии, представителство или липса на такива изисквания), условията за подписване на договор с оператор на електроразпределителната мрежа и др.

WOODWASTE SP. Z O.O. e основен доставчик на биомаса за изгаряне и нейната преработка и продажба на енергийния пазар. Фирмата е основен дългосрочен доставчик на биомаса за изгаряне на водещите електроцентрали в Полша. Значителна част от биомасата е резултат от останалата дейност на дружеството в областта на селското стопанство. Дружеството притежава три завода с производствен капацитет  250 000 Mg  годишно.

 • Представители: Марчин Павлак - председател на Надзорния съвет, и Дариуш Покровски – председател на УС.
 • Очаквания: Фирмата очаква да осъществи контакти с с местни търговци на биомаса и производители на пелети, с цел осъществяване на дълготрайно партньорство.

Grupa ZUE S.A. e една от водещите компании в Полша в изграждането на проекти в железопътната инфраструктура. Групата е на фондовата борса и има над 600 служители. Дружествата, влизащи в групата, оперират в областта на енергийната, железопътната и трамвайната инфраструктура, производството на материали и части за нуждите на железопътния транспорт.

 • Представител: Виеслав Новак – председател на УС
 • Очаквания: Компанията вече присъства на българския пазар и изпълнява успешно две обществени поръчки в сферата на железопътната инфраструктура.

RAFAKO АД е част от група PBG и е листвана на фондовата борса. RAFAKO AD е световен лидер в производството на котли. Служителите в компанията са над 2000. Историята на RAFAKO AD започва още през 1949 г., като от самото начало на дейността си фирмата е свързана с енергийния бизнес, за нуждите на който проектира и произвежда котли и съоръжения за защита на околната среда и енергетиката. Основната дейност на дружеството е пълно проектиране и изграждане на енергийни блокове, производство на инсталации за термична утилизация на отпадъци и изгаряне на биомаса, производство на електрофилтри.

 • Представител: Агниешка Вашилевска – Семайл - председател на УС
 • Очаквания: Очакванията на RAFAKO AD са да представи дейността си на възложители на проекти, сходни с предмета на дейност на фирмата, както и да осъществи контакти и дългосрочно партньорство с български фирми, които могат да участват в изпълнението на поръчките.

PBG oil and gas sp. z o. o. изпълнява специализирани поръчки в сферата на проектирането, изграждането, ремонтите и поддръжката на инфраструктурата за земен газ, нефт предназначена за добиване и транспортиране на тези продукти. Дружеството е на полския пазар от 2012 г. и е част от група PBG.

 • Представител: Гжегош Кичор – зам.-председател на УС
 • Очаквания: Очакванията на PBG oil and gas са да представи дейността си на възложители на проекти, сходни с предмета на дейност на фирмата, както и да осъществи контакти и дългосрочно партньорство с български фирми, които могат да участват в изпълнението на поръчките.

MVB АД оперира в сферата на електронните системи и инсталации за сигурност, промишлената автоматика, елктроенергетиката и информационните мрежи. Голяма част от предлаганите спомагателни системи за управление и сигурност са авторски и имат пряко приложение в енергетиката. Продуктите на дружеството повишават безопасността на служителите и имуществото, енергоспестяването и ефективността, и позволяват обединяването на всички съществуващи системи в държавното и частното предприятие.

 • Представител: Силвестър Кшивиец - председател на УС
 • Очаквания: Очакванията на MVB са да представи дейността си на възложители на проекти, сходни с предмета на дейност на фирмата, както и да осъществи контакти и дългосрочно партньорство с български фирми, които могат да участват в изпълнението на поръчките. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Българо-полски бизнес форум и двустранни срещи