Новата версия на стандарта ISO 14001 (версия 2015), бе официално публикувана на български език на 25/09/2015 г. Стандартът е изцяло преработен. Ревизирана е не само структурата му, но има и съществени изменения в изискванията на стандарта в сравнение с версията от 2004 г.

Разбирането на изискванията на стандарта ISO 14001:2015 е абсолютно наложително за фирмите, решили да изградят система за управление по околна среда по този стандарт, както и за онези със сертифицирани вече системи за управление по околна среда по ISO 14001:2004, които ще трябва да преминат към новата версия на стандарта.

Колкото повече са служителите във фирмата, които разбират “езика” на ISO 14001:2015 и знаят какво означава това, толкова по-успешно е изграждането, функционирането и непрекъснатото подобряване на системата за управление по околна среда в тази фирма.

Цел на курса:
Да помогне за овладяване и разбиране на изискванията на новата версия на стандарта ISO 14001:2015, с оглед прилагането им на практика в реални условия.

Участници:
- служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление по околна среда;
- служители в сертифицирани фирми, които са или ще са ангажирани с преминаване към новата версия на стандарта ISO 14001:2015
- желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 14001:2015.

Програмата на курса включва:
- идентифициране на разпорежданията, които трябва да се внедрят и спазват от фирмите;
- разясняване на изискванията на новата версия на стандарта ISO 14001:2015;

Продължителност на курса: 1 ден: 04 октомври 2016 г.
За преминатото обучение на курсистите ще бъде издаден сертификат.

Обучаващ : инж. Ива Монова
- Утвърден обучител на AFNOR Compétences (Франция) по системи за управление
- Международен сертифициран (ICA-Франция) водещ старши одитор - трета независима страна на системи за управление

Регистрация:
Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие в срок до 14 септември 2016 г. на следните е-мейл адреси: bulgaria@ afnor.org или vessela.koleva@abv.bg или iva.monova@abv.bg
или на факс (02) 980 57 20

Обучението ще бъде проведено в гр. София, като за точното място ще бъдете уведомени допълнително.

Такса за участие:
Таксата включва всички учебни материали, сертификат от обучението и кафе-паузи по време на обучението и е в размер на:
- за един участник: 100 еврo (сто еврo) без ДДС;
- за втори и следващ участник от същата фирма: 90 еврo (деветдесет еврo) на участник, без ДДС;
- за участници от фирми, сертифицирани от АФНОР: 90 еврo (деветдесет еврo) на участник, без ДДС.
Плащането на таксата ще се извършва само по банков път и след като Ви потвърдим получаването на Вашата заявка за участие.
Срокът за плащане на пълната сума за обучението е до 28 септември 2016 г. Имате възможност и за плащане на две вноски, при следните условия:
- първата вноска (50 % от пълната сума) се заплаща не по-късно от до 28 септември 2016 г.
- дължимият остатък (останалите 50 %), се заплаща до 20 дни след провеждане на обучението.
При неявяване на участника на обучението, платената първа вноска не се възстановява.
За направеното плащане ще ви бъде издадена фактура.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО Е ДЪЛЖИМА НА:
Получател: AFNOR DEVELOPPEMENT
Банка: HSBC
LA DEFENSE
BIC: CCFRFRPP
IBAN: FR76 3005 6000 9200 9220 0223 944
Основание за плащане: Formation ISO 14001:2015

За контакт:
Тел/факс: 02 980 57 20
E-mail: bulgaria@afnor.org
www.afnor.bg

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение: Новата версия на Стандарт ISO 14001:2015. Изисквания.