Във връзка с искане на Европейската комисия за предоставяне на информация относно прилагане на обща система за наблюдение на сроковете за плащане при търговски сделки с оглед прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, молим за Вашето съдействие като попълните анкетата относно използваната методология за изчисляване на средните срокове за плащане при търговски сделки между държавни органи и частни предприятия.

Молим да попълните АНКЕТАТА до 31 август 2016 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА: Спазват ли се сроковете за плащане при търговски сделки между държавни органи и частни предприятия