28 октомври, от 16 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния бюджет на Република България за 2017 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Ще бъде обсъден и проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество