25.01.2017 - 27.01.2017

Enterprise Europe Network при БСК има удоволствието да покани заинтересовани икономически оператори на Международен инвестиционен форум, организиран от Европейската Комисия – IPEM 2017, който ще се проведе в периода 25-27 януари 2017г., в Кан, Франция.

Форумът дава възможност на заинтересовани компании да бъдат представени пред 250 инвеститори от над 35 държави, включително от Северна Америка и Китай, с цел получаване на финансиране за бъдещо развитие.

В сътрудничество с Изпълнителна агенция за МСП в Брюксел, организаторите на събитието предвиждат:

• Безплатен достъп на 40 компании на събитието;

• Щанд на мрежата Enterprise Europe Network и техни компании;

• 2 „pitching“ сесии в следните сектори ( 6 компании във всяка сесия): Healthtech и Fintech

•Промоционален каталог с участващите компании.

Целевите компании трябва да притежават готовност за инвестиции над 5 милиона Евро (без горна граница) и приемане на миноритарните акционери (> 30%). Прагът може да бъде намален до 3 милиона Евро в специални случаи.

Участието в събитието не е обвързано с принадлежност в определен сектор, но компании, които желаят да участват в „pitching“ сесиите, ще трябва да са от гореспоменатите сектори. Те трябва да бъдат готови и обучени за „pitching“ пред инвеститори. БСК предлага индивидуални консултации и подготовка.

Събитието ще бъде отворено за компании, бенефициенти по Инструмента за МСП, фаза 2. Заинтересованите компании имат възможност да се регистрират, попълвайки формата:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InternationalPrivateEquityMarket2017

Селекцията на компаниите ще бъде въз основа на "first come, first serve“ както и демонстриран потенциал за привличане на инвестиции. Участието в събитието ще бъде безплатно само за компании, които са получили специална покана от Изпълнителна агенция за МСП към ЕК. В друг случай се изисква такса за участие.

Крайни срокове:

  • 1.12.2016 Краен срок за регистрация на компании;
  • 15.12.2016 Обявяване на селектираните за участие в събитието и в „pitching“ сесиите компании.

За повече информация и регистрация моля посетете интернет страницата на събитието като предварително молим да се свържете с нас:. http://www.ipem-market.com

За контакти:

Веселин Илиев,

тел: +359 2 932 09 54;

e-mail: ierc@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция