01.02.2017

Българска стопанска камара организира специализиран семинар, насочен към икономически оператори. Семинарът е предназначен за предприемачи с иновативни идеи и финансови директори. Участниците трябва да имат познания по английски език. Семинарът цели да запознае участниците с основните източници на финансиране и да даде насоки как фирмата да се подготви за потенциални инвеститори.

Лектор е Веселин Илиев, главен директор в БСК.

Семинарът ще се проведе в БСК, София, ул. Алабин 16-20, от 13:30 до 17:00 ч. на 1 февруари 2017, сряда. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен.

При по-голям от планирания интерес ще се определи време за друг семинар. Регистрации се приемат до 27 януари, петък, или до изчерпване на местата. Таксата за участие е 60 лв. с ДДС.

Приложение: програма и регистрационна бланка.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализирано обучение