Дата и място: 10.05.2017 г., от 10:00 до 14:00 часа, БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

На обучението ще бъдат представени следните теми:

  • пътна карта за регистрация на вещества REACH 2018
  • обмен на данни – добри практики и управление на спорове,
  • подготовка на регистрационното досие, практически насоки и IT инструменти
  • предоставяне на информация за националните токсикологични центрове за пускани на пазара опасни смеси

Лектори ще бъдат експерти от МОСВ и МЗ.

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 09.05.2017 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 120 лв. с включенo ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска Стопанска Камара,Център Чиста Индустрия

Тел: 02 980 30 55; ios@bia-bg.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Изискванията на регламентите  REACH и CLP за МСП