Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) организират съвместно едно от най-важните мероприятия за индустрията в КАЛЕНДАРА на Председателството - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”, която ще се проведе

  • на 31 януари (сряда) 2018 г.
  • от 14.00 ч.
  • в зала "София-1" на хотел „Маринела“, гр. София.

Мероприятието е под патронажа на Министъра на икономиката и се очаква да присъстват делегациите, участващи в заседанието на Неформалния Съвет по конкурентоспособност на ЕС, предвидено за 1 и 2 февруари 2018 г., както и представители на Европейската комисия, депутати, представители на бизнеса.

Конференциятаще бъде открита от Министъра на икономиката.

Приветствено слово ще отправи и г-н Ерик Мамер, Директор „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на Европейската комисия.Презентатори в събитието ще бъдат генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).

Темите наконференциятаса посветени на политиките на ЕСиприоритетите набългарското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията:

  • Цифрова икономика, високотехнологични процеси и вериги на стойността;
  • Кръгла икономика, инвестиции в нови продукти и устойчиво развити

Водещи български компании ще представят върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти.

Конференцията ще завърши със заключителен  документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.

вж. ПРОГРАМА I РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция