За първи път в България курс „ISO FDIS 45001:2017 нов стандарт за здраве и безопасност при работа”

Новият стандарт за здраве и безопасност при работа ISO FDIS 45001 заменя BS OHSAS 18000 и има за цел:

  • Да отчете промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на технологиите във все по-сложната и динамична работна среда.
  • Прилагане на "High Level" структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините), за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление.
  • По-голяма практичност и прилагане на общ подход, валидни за организации от всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейността си.
  • Опростяване на определенията, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на изискванията.
  • Опростяване на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
  • Разбиране на „духа” / философията на стандарта, които опитът ни е научил, че са изключително важни за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление по даден международен стандарт.
  • Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.

Курсът е модулен - двудневен и има за цел да запознае специалистите:

  • с изискванията на новия стандарт ISO FDIS 45001:2017, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на здраве и безопасност при работа.
  • с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление.

Модул 1 (06.02.2018 г.) - ISO FDIS 45001:2017 нов стандарт за здраве и безопасност при работа;

Модул 2 (07.02.2018 г.) - Вътрешен одит /ISO DIS 19011:2017/ 

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс. 

Лектор ще бъде: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, Еmail: mirtchev@gmail.com 

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 02.02.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Таксата за участие за един модул е 180 лв. с включено ДДС, за целия курс е 320 лв. с включено ДДС.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“