Енергия, градове и управление на отпадъци - кои са съвременните печеливши решения?

За 14-та поредна година ще се проведе Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия (EE & ВЕ), Save the Planet и Smart Cities (27-29 март 2018, София). Изложението и трите тематични конференции ще срещнат представители на бизнеса, общините и научните среди. Те ще популяризират интелигентни решения за производство на възобновяема енергия, енергийно спестяване, устойчиво управление на градовете: отпадъци, транспорт, енергия, околна среда и администрация. 

Организаторите от Виа Експо анонсират участието на водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария. Сред тях са Amandus Kahl, Fronius, Herz, Dutch Dryers, CPM Europe, Quattrogi, Братя Пашев, Балканика Енерджи, Molok OY, Steinert, Innova, ATI Environnement, Geocycle, Hitachi Zosen Inova, Kamadur, др.

Акценти в изложението

 • Производство и съхранение на възобновяема енергия
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради, в производствата
 • Енергийна ефективност, когенерация
 • Ефективни решения за отопление и охлаждане - термопомпи, котли и камини на пелети
 • Домашна автоматизация и телематика - транспорт, публична администрация, превенция
 • Софтуерни решения, E-мобилност, Иновативни системи за сметосъбиране
 • Оползотворяване и рециклиране на отпадъци; Eнергия от отпадъци.

За първи път

Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. То осигурява допълнителна възможност на изложителите за представяне на решенията им и улеснява контакта с техни нови бизнес партньори.

Теми с практическа насоченост в конференциите:

EE и ВЕ:

 • Криогенно съхранение на енергия - технология, даваща възможност за локално съхранение на енергия от ВЕИ с приложение в хранителната промишленост и логистиката, „умни електромрежи”, строителство и др.
 • Уъркшоп с участието на проектите: ■ Проект GSS-VET - Геотермални и соларни умения - продължаващо образование и обучение ■ Проект SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома
 • Сесия на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия Euroheat & Power за централизирано отопление (ЦО) и охлаждане, която ще разгледа прехода към възобновяеми енергийни източници в системите за ЦО и модернизация на мрежите

Интелигентни градове:

 • Партньорство “Дигитален преход” - част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране
 • Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия
 • Фирмени смарт решения и иновации - италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др.

Управление на отпадъци и екология:

 • Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България;
 • Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й.

Станете част от изявата: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Енергия, градове и управление на отпадъци - кои са съвременните печеливши решения?