Конференции и Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове и Управление на отпадъци и рециклиране от 7 до 9 март в София

След по-малко от месец ще се открие 13то издание на международното събитие на Виа Експо, коeто ще представи последните новости и полезни решения за устойчиво развитие, както за различните видове индустрии, така и за бита.

Специална сесия в Конференцията ЕЕ и ВЕ на 7 март ще бъде посветена на геотермалната енергия - наличен, но недостатъчно оползотворен ресурс. България е на първо място в Европа по геотермален потенциал на глава от населението и на последно място по нейното използване. В сесията ще вземат участие лектори от Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, както и лектори от Румъния, Италия и Македония.

Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка ще представи начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове. Той ще наблегне на възможностите, които ДЖАСПЪРС предлага вече и за проекти с по-нисък инвестиционен праг.

Пакетът за интелигентна и чиста енергия: възможности за Югоизточна Европа ще бъде презентиран от експерт от Съюза на електрическата индустрия – EURELECTRIC.

Интересна ще е презентацията на Балканика енерджи, която ще онагледи как поведението на работещите в офисите може да повиши енергийната ефективност. Националната асоциация за биомаса ще участва с два от пректите си: BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса - Концепция за създаване на устойчива регионална доставка на дървесна биомаса и В4B – подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление.

Аржентина обяви 2017 за „Година на възобновяемата енергия“. С това южноамериканската страна цели да повиши осведомеността за предимствата на възобновяемата енергия и нейната роля за устойчивостта. В този контекст Посолството на Аржентина в България ще има презентация в рамките на Конференцията за ЕЕ и ВЕ по темата.

 Конференцията Smart Cities ще стартира със сесията на Иновация Норвегия - "Енигмата на електронното здравеопазване". Експерти ще очертаят елементите на електронното здравеопазване, ще споделят норвежкия опит и ще популяризират решения за цифровизация в сектора.

Във втората част на конференцията ще участват Нурия Де Лама – заместник ген. секретар на Европейската Big Data асоциация, която ще представи темата ‘Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове и цифровият единен пазар’ и Горан Миланов от БГФМА, чиято презентация ще бъде посветена на смарт фасилити мениджмънта.

Презентацията на Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция ще бъде с фокус върху факторите, които правят един град интелигентен: осветление, управление на отпадъци, измерване, транспорт и мобилност.

 Концепцията "кръгова икономика" предлага нов подход към отпадъците. Конференцията Save the Planet на 8 март ще започне с тази така актуална тема. Розалина Петрова от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия ще говори за постигнатия напредък в затваряне на цикъла на проектиране, производство, потребление и управление на отпадъците, както и за предизвикателствата и възможностите, които кръговата икономика предоставя на Европейския съюз и на България.

Сесия "Италия" се организира от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина. Тя ще обхване теми като мобилно компостиране, микровълнова пиролиза на излезли от употреба гуми, иновативни технологии за затворен цикъл от отпадъци - енергия - компост - храна, устойчиво третиране на утайки и отпадни води.

Втората сесия ще бъде посветена на оползотворяването на отпадъците. Хърман Хаусман от Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия ще проследи напредъка на Холандия за постигане на целите на кръговата икономика чрез предприемане на дейности във всички нива на обществото.

До 2020-а година България трябва да спре депонирането на утайки от пречиствателните станции и да започне тяхното

използване като ресурс. Според данните за 2015 година в страната са генерирани близо 35 000 тона, като едва 30% от тях

са оползотворени в земеделския сектор. Стефани Шайдл от Европейската биогаз асоциация ще говори за предимствата на

анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води: производство на енергия, стабилизация на утайки от отпадъчни води,

намалено съдържание на сухо вещество и подобрени качества за торене на получената утайка.

Линкове към:

Програма ЕЕ & ВЕ  Програма Интелигентни градове   Програма Управление на отпадъци и екология

Регистрация

Изложението - директни изложители от 13 държави

■ Сред имената са Amandus Kahl, QuattroGi, BNL Clean Energy, Enerstena, Innova, Falcom, IFE Aufbereitungstechnik, Erema, Forrec, Valvan Baling Systems, Dimtech S.A., Menart SPRL, Прайм Технолоджис, ЛидерЛайт, Елтрак България, Филтър, Термопомпени системи и др.

■ Груповото участие на италиански компании, Норвежки и Австрийски Павилиони.

Регистрация за посещение

Брошура

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове и Управление на отпадъци - 7-9 март 2017 г.