На 1 февруари 2018 г., четвъртък, от 10.30 часа, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе работна среща с браншовите организации, членуващи в БСК, във връзка с измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Промените засягат отчитането на сумираното изчисляване на работното време, прилагането на т.нар. поименни графици, както и организацията на работа в предприятия с непрекъснат режим на работа.

За контакт и потвърждение на участие: Жасмина Саръиванова, тел. 02 932 09 13, j.saraivanova@bia-bg.com .

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща с браншови организации във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските