Разширено заседание на Управителния съвет на Стопанска камара – Шумен, ще се проведе на 19 февруари 2018 г., от 16.00 часа, на адрес ул. Л. Каравелов №27.

Основна дискусионна тема по време на заседанието ще бъдат проблемите на работната сила в Шуменска област и пътищата за тяхното решаване. За участие в дискусията са поканени народните представители от Шуменска област, областният координатор на Регионалния съвет на КНСБ Анета Денева и председателят на СРС „Подкрепа“-Шумен, Соня Върбанова.

Дневният ред на заседанието на УС на СК-Шумен включва още обсъждане на:

  • Държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии и специалности;
  • Провеждането на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
  • Обръщенията на четирите национално представителни организации за участие в протест на 28 февруари, в София, срещу спекулативното поскъпване на ел. енергията;

Предвижда се, също така, да бъдат утвърдени нови членове на СК-Шумен.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Разширено заседание на УС на Стопанска камара - Шумен