18.03.2018 - 19.03.2018

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара има удоволствието да Ви покани да се включите в бизнес делегацията за участие в бизнес форума с двустранни срещи в гр. Ниш на 16 март 2018 г. Събитието е по повод официалното посещение в Ниш на вицепремиера Томислав Дончев в периода 18-19 март.

Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбския бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Бизнес делегацията е предназначена за представители на български предприятия от следните сектори на икономиката:

1. машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи)

2. мехатроника, електроника и електротехника

3. продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии

4. хранително-вкусова промишленост

5. парфюмерия и козметика

6. медикаменти, фармация, лекарства и медицинска апаратура

7. мъжка и дамска конфекция

8. туризъм, селско стопанство

Организацията на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване при необходимост и участие в бизнес форума с двустранни срещи, се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Белград и партньорски организации на място. Транспортът до Ниш се осигурява от самите участници (с кола разстоянието между София и Ниш е 160 км).

Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма. 

Желаещите за участие в делегацията компании следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма.

На регистриралите се фирми допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението, както и подробна програма. 

Краен срок за регистрация: 02.03.2018 г.

 Регистрирай се »

Лице за контакт:

Светла Запрянова

Дирекция „Интернационализация на МСП“ ИАНМСП

тел.: 02/940 7975, s.zapryanova@sme.government.bg

 

Лице за контакт в БСК:

Веселин Илиев

Тел.: 02 932 0954, e-mail: ierc@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш. Срок за регистрация: 02.03.2018 г.