ПРОГРАМА I РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Дата и място:  22.05.2018 г. от 09:30 до 15:30 часа , БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, София

Цел: Курсът представя основните изисквания на стандартите за системите за управление на безопасността на движението по пътищата ISO 39001:2014).

Участници:

  • работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите имащи за предмет на дейност предоставяне на транпортни услуги, спедиторски фирми, големи търговски вериги ползващи транспортни услуги и други ползващи транспортни услуги;
  • одитори на системи за управление
  • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
  • упълномощени представители на ръководството;
  • специалисти от всички нива. 

Полза от участието:

Всеки участник в курса ще придобие знания и практически умения за управление на безопасността на движението. 

Лектор  -  н.с. I ст. инж. Митко Мирчев.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 120 лв. с  включено  ДДС

Банкова сметка на Българска стопанска камара:

Банка ДСК, клон Алабин
IBAN BG61STSA93000021609234
BIC STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД.
Основание: БСК, Център "Чиста индустрия"

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 21.05.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар