04.10.2018

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ:

„Възможности за трудова мобилност в трансграничния регион България – Румъния“

 ________ 

На 4 октомври 2018 г., от 11:30 ч., в Пресклуба на БТА – Велико Търново (ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3), ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени:

  • Изводи от оценката на компетенциите на безработните лица в трансграничния регион България-Румъния по отношение на нагласите за трудова мобилност, умения за работа в екип и ефективно общуване, способността за интегритет и др.;
  • Представяне на съдържанието на електронна платформа Jobmobility с профили на 300 безработни лица от България и Румъния с информация за тяхната възраст, образование, квалификация и самооценка на техните умения.

Проучванията и е-платформата са осъществени в рамките на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България – Румъния“, който се изпълнява от Стопанска камара – Велико Търново, в партньорство с Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието (КТИНЗ) - Констанца (Румъния), по програма INTERREG V-A ROMANIA – BULGARIA.

В пресконференцията ще участват:

  • Митко Господинов – изп. директор на СК - Велико Търново, и ръководител на проекта,
  • Жечко Димитров – програмен директор в Българска стопанска камара,
  • Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК,
  • Луиза Сербула – координатор на проекта от страна на КТИНЗ,
  • Людовик Фрайко – експерт към КТИНЗ.

  ________

За контакт и потвърждаване на участие:
 Гергана Гиздина, на тел. 0883 499 229 или е-mail: g.gizdina@gmail.com

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „Възможности за трудова мобилност в трансграничния регион България – Румъния“