16 октомври, от 11,00 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на съвета ще обсъдят проекта на Закон за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и социалната политика.

В заседанието ще участва зам.-председателят на БСК Димитър Бранков, който ще представи позицията на камарата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС