08.10.2018

Радосвет Радев беше избран за зам.-председател на Съвета

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в данъчните закони. С тях се предлага цялостна реформа в облагането на имоти, според която отстъпката от 50% може да се използва само за единствено основно жилище.

Представителите на работодателите и на синдикатите изразиха несъгласие с въвеждането на по-висок данък върху старите автомобили от догодина. Според експертите на БСК, около 2 млн. автомобила ще бъдат засегнати от промените. Представителите на синдикатите възразиха срещу формирането на данъка, в който ще се включват занапред възрастта на превозното средство и екостандартът му. Според Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“, по този начин ще бъдат натоварени най-нискодоходните групи от населението. „Увеличението за тях е около 30%, поне по отношение на компонента от колко години е регистрирана колата“, обясни тя.

По време на заседанието работодателските организации отново поставиха въпроса за това да се облекчи одитирането на малките и средните предприятия чрез промени в Закона за счетоводството. "Става дума за ресурс на тези предприятия на малкия бизнес от порядъка на 13 млн., който е съвършено излишен. Тук не става дума за ощетяване на фиска, нито предполага каквито и да е харчове от страна на държавата", коментира Кънчо Стойчев от АИКБ.

Министърът на финансите Владислав Горанов пое ангажимент въпросът да бъде обсъден. "Одитът във вида, в който съществува, има за цел да защити интересите на акционерите, не толкова на фиска, защото фискът има други инструментариуми за контрол и надзор върху дейността на данъкоплатците. Така че сме отворени за този дебат", обяви той.

В рамките на днешното заседание изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев беше избран за зам.-председател на НСТС от квотата на работодателите, на мястото на Божидар Данев.

Дата: 08.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 8497